7.7.08

BOA NOITE

Augusto Joaquim e Maria Gabriela Llansol.
(respigada aqui)